Bohaterzy


                         Ness Maxwell (16)

 "Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć"                       
                                                                                                 Jonathan Carrol
                                                                                                               


                                                                             
                                                                                       Justin Bieber (17)

"W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca."


  ~ Paulo Coelho 

 


                                                                         Lilly Barkley (16)

                         "Przy­jaciel to ktoś, kto da­je Ci to­talną swo­bodę bycia sobą"                                                                                           Greg Mathews (17)     
                                                                 
"Każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, aby móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela"                
                                                                                                                    ~ Oscar  Wilde
                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                             Louis Mathews (18)
      " Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak"


Każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, by móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela

Zobacz więcej na stronie: http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyjazni/
Każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, by móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela.

Zobacz więcej na stronie: http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyjazni/

Każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, by móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela.

Zobacz więcej na stronie: http://cytatybaza.pl/cytaty/o-przyjazni


                                                    Bohaterowie poboczni:
                    - Alex Barkley, brat Lilly
                    -Samantha Maxwell,mama Ness
                     - Margaret Bieber,mama Justina
                     - Joe Lewis,kumpel Grega,Lousia i Justina.
                    - Janny Barkley, mama Alexa i Lilli.
                       W opowiadaniu występuje kilka postaci,które będą występować tylko w paru rozdziałach.
                         Więc postanowiłam,że ich nie do dam do bohaterów.

 

 

 

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz